Tidigt på våren blommar vide och sälg där de övervintrande bina samlar pollen till föda åt sina larver. Senare på våren kommer alla blommor i trädgårdarna i närområdet. Bärbuskar, såsom hallon och vinbär och prunkande äppelträd ger värdefull nektar till honungsförrådet. Äppelträd från 1884
blommbi Nu tar blommorna på ängar och betesvallar vid, blommande lindar och vitklöver kommer sedan. Alla dessa blommor ger en aromatisk honung med många bottnar
När sommaren står vid sin höjdpunkt, är även bisamhället som starkast. Instinkten att bilda ett nytt samhälle kan bli för stark och en svärm bildas. Svärmen är är av stort värde och det gäller att fånga in den i en svärmlåda och sedan placera "rymmarna" i en ny kupa Fångad i svärmlådan
blommbi Genom att vara vaksam på vad som händer i bikupan går det att hindra svärmingen. Det gäller att se till så att det finns gott om utrymme för både yngel och honung. Med uppstaplingskupor byggs samhället på genom att en ny låda sätts på.