Torkrior i Bingsjö byggnadsår omkr. 1735 & 1775
samt övervåningen på Klockargården från 1859

Klockargården Grällsgården provkarta
klicka på bild -> förstoring

Hämta hela rapporten här: Bingsjö (PDF-fil 3980 Kb)

På Klockargården står flera olika byggnader, alla väl underhållna. Mangårdsbyggnaden med formen av en parstuga, har genomgått ett antal förändringar under årens lopp. Endast fyra prover togs, alla från insidan i övre våningen där stockarna var frilagda. Tre av dessa prover kunde dateras till 1858-1859, och det 4:e provet 1772. En slutsats blir därför att det skedde förhöjning av huset omkring 1860 och årtalet 1772 en fingervisning om en äldre del.

Torkrian från 1735 står i nära anslutning till de övriga byggnaderna. Byggnaden har många stockvarv av rundtimmer, 17 stockar i långsidorna från syll till väggband och ser högrest ut. Många av stockarna är påfallande växtvridna och är naturligt grånade. Timret på insidan är i stort sett naturligt rundat, men i vissa partier bilat några stockvarv uppåt från golvet. Eldstaden finns ej kvar, men det framgår var den en gång funnits. Högt uppe vid rösten finns öppningar för röken att ta sig ut. På bakre gaveln finns en mycket liten gluggöppning. Halsningen i knutarna är kort och skallarna sexkantiga, även om den ej är så tydlig. Knutarna har en karaktär av 1600-tal.

Grällsgårdens ria från 1775 är mycket mindre än rian vid Klockargården, inte bara höjden utan även på bredden och längden. Den har 14 stockvarv i långsidorna och stockarnas dimension är även grannare. Alla väggarna består av runda obehandlade tallstockar. Knutarna har samma karaktär som Klockargårdens ria, med kort halsning och sexkantade knutskallar. Det är svårt att få en överblick av insidan, eftersom byggnaden är helt belamrad med diverse redskap. Muren är ej kvar, däremot finns torkstängerna vid taket. Tyvärr verkar rians framtid ej vara säkrad eftersom nuvarande ägare inte har råd att rusta upp och underhålla den.