Årsringarna berättar om en liten talls kamp från födelsen år 1859 till hösten 2006

Brandskadad tall
Klicka på bilderna -> förstoring

Åldersbestämmning av denna lilla brandskadade tall utfördes under våren 2007 på uppdrag av författaren och naturfotografen Rolf Lundkvist från Enviken i Dalarna.
Tallen kommer från norra Ore, söder om skogsbilvägen i östra delen vid Nedra Sandåstjärnarna, en halv mil söder om sjön Storejen på topobladet Voxna
15F SV, med geografiskt läge Lat: N 61º 21' 25.17" Long: E 15º 14' 15.14" .
En halv hektar grus/sandtallskog, myr- och sjöomgiven med åtskilliga tallar brandskadade. Den kapade tallen var levande tills Rolf dök upp, nån gång på tidiga höstkröken 2006 för att närmare låta studera den!
Stammens diameter är bara 8 cm. Trots denna ringa diameter är åldern 148 år. Trädet har alltså levt under knappa omständigheter, men frågeställningen var: När skedde skogsbranden på denna plats? Vi vet alltså när trädet slutade växa och det gällde att räkna årsringarna bakåt till brandskadan, som tydligt syns, där barken saknas och övervallningen börjar. Årsringarna ligger delvis mycket tätt och på några ställen har en eller flera ringar helt sammanväxt. Brandskadan finns vid ring 86 utifrån räknat vilket betyder att branden skedde sensommar 1920 eller möjligen våren 1921.
Sedan kan man lägga märke till körskadan, eller kanske betesskada, på ring 143 (1863). Det är mindre troligt att detta är brand,eftersom ett så litet träd knappast hade klarat det. Tjurved har bildas i ringarna 134 (1872) och 132 (1874) (- snö?, trampning?). Klicka på bilden ovan så visas en förstorad bild där ovanstående ringar finns markerade.
En dendrokronologisk analys ger ett mycket bra värde mot T Axelssons Petmyrareferens (myrtallar i Björbo) för området före branden. Efter branden däremot ett mycket dåligt värde. Här passar referensen Jämtland (swed008) bäst. Växtsättet skiljer sig således mycket före och efter branden.