Den stora eken hade en gång planterats över gruvhålet men problemet var, när gjordes detta?

borrkärna Bilden ovan visar den slipade borrprovets innersta del, de ca 40 årsringarna närmast ekens kärna. Årtalet för innersta ringen är 1870. År 1900 finns även markerat.

Rotstocken av Brunnseken Borrhålen
klicka på bild -> förstoring

Den 27:e mars 2007 besöktes platsen för utgrävning av Brunns silvergruva i Hedesunda. Några meter bredvid själva schaktet låg rotänden av den stora ek som dålt nedgången fram till år 2004 då den grävdes upp. Avsikten var att försöka räkna hur många årsringar trädet hunnit bilda under sin levnad. Med hjälp av denna uppgift skulle det gå att beräkna ungefär när eken planterats, eller när gruvhålet plomberades.

Det visade sig att den medhavda borren inte skulle räcka till för att nå märgstrålen ända nere vid roten. Borren har en läng av 400 mm och för att nå innersta ringen måste provet tas drygt 2 m från marknivån. Med stor möda och ljudliga "knallskott" gick det att vrida ner borren i hela dess längd. Fortfarande fanns växtsaft kvar i virket, en av ekluten färgad svart vätska. Närmaste grannen som stod på gräsmattan med en räfsa i hand undrade om jag sköt påsksmällare.

En snabbkoll av borrkärnan visade att märgstrålen fanns med. Nu återstod "bara" det lilla problemet att uppskatta hur många år det tagit för eken att nå ca 2½ m höjd. Det visade sig vara en alltför svår nöt att knäcka.
Varken personal på plantskolor eller expertisen på Göteborgs Botaniska trädgård kunde ge besked. Allt berodde på växtbetingelserna på platsen och ekens individuella egenskaper. Min egen gissning är mellan 5 - 10 år!

Borrproverna (3 st) preparerades och mättes upp. Eken visade sig ha levat 135 år plus de år som saknades från plantstadiet till 2½ m höjd, eftersom ett träd växer bara från grenspetsarna och inte från roten. En punkt inne i trädet förblir på samma plats

En dendrokronologisk jäförelse med ek-kurvor från mälarområdet gav en god överrensstämmelse.

Svaret blir då: " Före 1865", men inte bättre än så.