Intressanta länkar - dendrokronologi

Dendrokronologi för amatörer
Här finns programvaror från Cybis Elektronik & Data AB, vilket gör det enkelt med hjälp av dator mäta upp och analysera trädprover. Dessutom finns här teori & tips kring dendrokronologi.

Torbjörn Axelsons historiska och dendrokronologiska sidor från Björbo i Dalarna.
Innehåller en del referenskurvor från Sverige vilka ännu inte har publicerats på ITRDB. En 500 år lång tallkurva från Björbo finns numera på ITRDB.
Det finns många bilder av gamla svenska lador och hus på sajten, se t ex Hölador.
Där finns också bilder och information om daterade väderkvarnar på Öland.

The ULTIMATE tree-ring pages!
Här finns massor att inhämta från en giganterna på området, Henri D. Grissino-Mayer

The University of Arizona Laboratory of Tree-Ring Research

Riksantikvarieämbetet: Dendrokronologi en metod inom arkeologin