Fet-Mats - den förstenade mannen
Gruvdrängen Fet-Mats (eller Stor-Mats, smeknamnen fick han för sin kroppsbyggnad) Mats Israelsson från Boda by i Svärdsjö gick ned i gruvan där s. k. osning pågick, och tillträde var förbjudet. Han gick ned i en kamrats ställe, som behövde uppvakta sin frilla. Mats hade sitt på det torra, han skulle några dagar senare gifta sig. Det hade redan lysts i kyrkan för honom och hans trolovade Margareta. Det var en marsdag 1677, strax före påsk. Men Mats försvann och hördes inte av. Illasinnade rykten sa att han lämnat Kopparberget och rymmt från sin fästmö. Under tiden rasade gruvan: det var midsommardagen 1687, hela Kopparberget hade blivit underminerat av alla gruvgångar, och den jättelika Stora Stöten, 95 meter djup, och 400 meter i diameter, uppstod. Mirakulöst nog kom ingen människa till skada - midsommardagen och juldagen var de enda dagar på hela året som gruvan var tom.
1719 hittade man liket av en man i gruvan, någon som föreföll vara nyligen avliden. Man förde upp det i dagen, men ingen kände igen den omkomne. Förrän en gammal gumma steg fram och dramatiskt meddelade: "Det är ju Fet-Mats! Min trolovade!". Liket hade mumifierats av gruvsalterna - det var därför det såg dagsfärskt ut. Efter 42 år i gruvan dök Mats Israelsson upp igen. Det märkliga var att han hade hela sin ungdom kvar, men fästmön hade blivit en gammal gumma. Denna händelse blev en världssensation, och för en rad kommande generationer skulle Fet-Mats förbli en fantasikittlare ev enorma mått.
För Upplysningstiden blev han ett forskningsprojekt. En av de första som skrev om Fet-Mats var Carl von Linné, som intresserat fick studera honom 1734 - PR-pionjärerna på Bergslaget behöll honom i insaltat skick som en slags tidig turistattraktion i 30 år; först i en tunna, sedan i en glasmonter, och begravde honom inte förrän 1749 I Kopparbergs kyrka. I början av 1860-talet, vid omläggning av golvet i kyrkan hittades resterna av Fet-Mats, som åter ställdes ut för beskådan i en trälåda med glaslock. År 1925 fattades ett beslut att Mats skulle få en grav på kyrkogården, där han gravsattes 18 nov. 1930. Mer om Fet-Mats finns att hämta på denna länk www.fet-mats.se.