Härbren/stolpbodar vid Gagnefs Minnesstuga,
troligt byggår 1544 resp. 1663

Parhärbre Insidan Häbre 1663

klicka på bild -> förstoring

De båda härbrena ovan är några av de byggnader som först flyttades till denna plats. Hösten 1904 fick Ottilia Adelborg en idé att skapa ett bygdemuseum i Gagnef. Den första byggnaden, parstugan, flyttades hit 1905. Parhärbret på bilden ovan, kom till museet 1928. Byggnaden är den äldsta i gårdssamlingen och kom från Olov Blixts gård i Gagnefsbyn. Med utgångspunkt från dörrlåsen daterat till 1500-tal. I en minnesskrift står årtalet 1590. Härbret har två våningar med två kammrar i vardera våningen. Halsningen i knutarna är kort och skallarna sexkantiga. Taket i undre våningen och även yttertaket utgörs av kluvna runda stockar

Analysen har nu gjorts på sju stockar. Fyra av stockarna ger sista årsring 1543-1542, stockarna verkar vara fällda under vinterhalvåret, vilket skulle innebära att härbret tidigast sattes upp 1544. Två stockar där yttersta ringarna saknas, ligger yttersta årsring på år 1533 resp. 1491.
Ett prov är taget i taket i den nedre högra kammaren från en halvklova med yttersta ring daterat till 1526.
Ett prov taget i en mellanvägg avviker markant, genom årtalet 1607. Orsaken till detta är oklart, men antyder någon form av ombyggnad.

Till de första byggnaderna på platsen kom ytterligare ett härbre, från Thiisgården i Gräf. Det finns en inristning i byggnaden som anger årtalet 1663.
Detta årtal har bekräftats i analysen, genom att en hylla till höger om dörren daterats till just 1663. Stocken i hyllan har nästan 300 årsringar, så detta trädet började växa omkr. 1375.
Sex provtagna stockar finns dessutom inom intervallet 1661-1662.

Ytterligare tre byggnader är daterade, parstuga, klädstuga med invändiga vägg- och takmålningar samt ett stolphärbre.
Det framgår tydligt att parstugan består av två helt skilda ursprungliga byggnader. Den äldre delen visar sig vara från 1762 och den yngre från 1825.
Klädstugan har uppförts av noga utvalt timmer, där de kraftigaste stockarna har nära 400 årsringar. Dateringen ger byggnadsår till 1766-1777 men där målningen skett något senare (1784 ?)
Stolpboden har också förändrats en gång. Den undre ursprungliga delen är från 1711. År 1832 förhöjdes övre planet med 5 stockvarv, vilket även tydligt framgår vid betraktande av byggnaden.