Timmerbyggnader i Isala, Svärdsjö
ängslada från 1778 och smedja från 1890

Ängslada Smedjan Stockdiagram

Inventering och åldersbestämmning utfördes i september 2006.
Ladan är en enkel rundtimmerbyggnad tillhörig Ann-Lis & Sören Nyström, Isala 40 i Svärdsjö. Geografiska koordinater är Lat. N 60 46 12,46 & Long. E 15 56 39,76. Beläget på fastigheten Isala 9:7, strax sydost om Isala Lada i kanten på ett öppet fält men omgärdat av planterade björkar.
Taket på ladan är renoverat och försett med svart plåt. Rester av ett pärttak finns på ena takhalvan. Väggarna av rundtimmer har 12 stockvarv i långsidor och 17 i gavelsidor, glest timrat och med enkla knutar utan hak och trädslaget är tall. Antalet lejdåsar i taket är 4. Insidan av ladan var väl bibehållen och ytveden opåverkad, rester av barken fanns kvar.
Analysen visade att alla provtagna stockar, 10 st, var fällda vid samma tidpunkt. Golvet består av halvkluvor/okantat plank. Ladan har en dörr, men inga fönster- eller gluggaröppningar.

Smedjan ligger på grannfastigheten dold i ett buskage och är i dålig kondition, taket av pärt och tegel läcker. Hela byggnaden är stadd i förfall.
Stommen består av bilat timmer med typisk 1800-tals knutning.