Bostadshus i Kalkugnsveden Boda, Svärdsjö
timmerstommen från ca 1810

Fisktorget 1920 Fisktorget rivningen 1964 Byggnaden idag Svartvita bilder, Kulturnämndens bildsamling
Össtra gaveln Under provtagning Tidsserie Klicka på bilderna -> förstoring

Inventering och åldersbestämmning utfördes under våren 2007.
Efer den de båda bränderna sommaren 1761 i Falun, då en stor del av den centrala delen brann ned, byggdes många stenhus. Enklare byggnader uppfördes i trä trots brandrisken, eftersom kostnaden var så mycket lägre. De stora handelshuset mot Stora torget var av sten. På gårdssidan mot Fisktorget byggdes ett gytter av lagerlokaler. Bland dessa byggnader fanns fram till 1964 denna timmerstomme. Trots efterforskningar har det i efterhand inte gått att reda ut vilken av bodarna det var, men en uppgifts säger att den tillhört Bergrens skor. Vid rivningen samlades timmret i högar och hugade spekulanter fick köpa en stomme på plats. Timmret i stommen är nu inte helt enhetligt och samtida. Gavelrösten har grannare stockar, sämre kvalité och avverkade omkr. 80 år senare än huvuddelen. I den ena gavelväggen finns några stockar med rund obilad utsida. I övrigt är stockarna bilade på utsidan och alla knutar finns kvar. Borrprover var möjliga att ta endast från utsida, utom i gavelrösten. Exakt fällningsår går ej att beräkna då vankant saknades. Åldern på stockarna låg för merparten mellan 70 och 143 år. Knutarna har typisk 1800-tals karaktär

Vill du veta mera? Se uppsatsen "En timmerbyggnad från kvarteret Falan."
Om rivningar av byggnader i Falun och ett hus som finns kvar, Högskolan Dalarna, 2007. Finns hos Satu Sundström, 023-77 84 27.