Enkelstuga från Östnor, Mora från 1861

Utsidan Stockdiagram
Klicka på en bild ger en förstoring

Denna byggnad flyttades 1967 från Östnor i Mora till nuvarande plats vid Gusjösätern i Sälenområdet. I samband med ombyggnad sparades några knutar och delar av en timmervägg. Hösten 2007 gjordes en åldersanalys utifrån detta material dels borrprover dels trissor. Syftet med dateringen var bekräfta eller avfärda en osäker uppgift att en ås varit märkt med årtalet 1698. Knutningen skvallrade om att det snarare rörde sig om 1800-tal. Dateringen visade att sista uppmätta årsring var från 1861. Genom att flytta åttan två steg till vänster i årtalet 1698 får man ett rimligare årtal. Timmret hade dessutom blånad i splintveden vilket kan tyda på att vindfällen eller torrträd nyttjats. Om man tar hänsyn till detta kanske märkningen i verkligheten var 1869. Minnet kan ha spelat ett spratt genom att kasta om siffrorna.