Övrig verksamhet

En förutsättning och grundläggande för flertalet verksamheter och SYSSLOR är den egna gården. Ett mindre jordbruksföretag med 7 ha egen och ca 15 arrenderad åkerareal. Till gården hör dessutom ca 300 ha skogsmark. Jordbruket drivs ekologiskt modell "Sörgården" med några nötkreatur, hästar, höns och inte minst tusentals bin. Dessutom finns naturligtvis gårdskatt mot alla mindre välsedda innevånare, som lever gott i sädesbingar och andra mat- och foderförråd. Vissa perioder har även andra husdjur funnits, såsom getter och grisar.

På gården står en "bondsåg", som är en klingsåg driven av en dieselmotor gör att timmer från egen skog kan förädlas till sågade trävaror, däribland även timmerblock för tillverkning av timmerstommar.

Täppan