Bostadshus och två uthus,
byggnadsår omkring 1822, 1785 och 1761

Bostadshus Stenhuset Ladan

klicka på bild -> förstoring

I beskrivningen till storskifteskartan från 1817 omnämns att fastigheten nr 3 klövs och att huset troligen byggdes kort därefter av Isak Ekström. Åldersbestämningen ger att bostadshuset tidigast kan ha färdigställts 1822. Kort därefter förvärvades fastigheten på exekutiv auktion år 1824 av Tore Petré, som var son till brukspatron Robert Petré vid Hofors bruk. Huset donerades sedan till församlingen för att från år 1826 fungerade som Torsåkers första fasta skola. Väggarna är av bilat talltimmer, där huvudparten har 100-150 årsringar. Byggnaden saknar knutskallar och är försedd med knutbräden och knutarna är av "laxtyp".

Byggnaden på på den mittre bilden är mycket intressant av flera anledningar. Ytterväggarna är tjocka och murade av natursten och slagg, med putsad och kalkad utsida. Att slagg ingår är en naturlig följd av den tidigare verksamheten i gruvor och hyttor. Taket visar spår av flera generationers taktäckningsteknik, nämligen takved, spån-/pärttak och numera tegeltak. Delar av den ursprungliga takveden med tydliga vattenrännor har använts som underlag till pärten, som i sin tur bildar underlag till tegelläkten.
För att försöka åldersbestämma byggnaden undersöktes träkonstruktionen som bär upp taket. Eftersom årsringarna var få och dessutom saknades de yttersta blev dateringen ungefärlig till i början av 1780-talet

I ladulängan, gömd bakom brädklädningen finns en timmerstomme där stockarna på insidan behållit sin runda form. Rester av barken finns på många av stockarna, vilket gör att året do träden fälldes kan bestämmas. Det ringa antalet årsringar är en försvårande faktor, men det troligaste byggåret bör vara strax efter 1760. Alla stockar verkar vara fällda samtidigt, så ladan har nog aldrig flyttats.