Falu kommun
Svärd- sjö I Marnäs finns en mycket gammal lada, kanske från senmedeltid och på Svärdsjö gammelgård finns ett gammalt stolphärbre
Bjurs-ås

Nordost om själva samhället ligger en sjö, som sommaren 2007 hade mycket lågt vattenstånd. Då upptäcktes mängder med märkliga rader av nedstuckna käppar, på ett mycket vidsträckt område. Anläggningen hade varit dåld så länge att inte ens byborna visste vad det var. Läs mera Här

Mora kommun
FåsåsI Fåsås, en bit från vägen mellan mellan Rättvik och Mora finns en lada och ett stall från förmodat 1300-tal. Från samma ställe är ateljén vid Zorngården i Mora hämtad. Fåsås fäbod

Gammelgården Stock till Katsa Fåsås fäbodar