Stolpbod i Rältlindor - Leksand från 1713

Utsidan Insidan Stockdiagram
Klicka på en bild ger en förstoring

Besiktning, provtagning och analys utfördes i november 2006. Byggnaden är väl bevarad, och försedd med en nyare underbyggnad i stolpkonstruktion, med förmodat ursprungligt utseende. Väggarna består av rundtimmer med 8 stockvarv i långsidorna. Knutningen är typisk för Leksand och Gagnef under 1700-talets första hälft, med knutskallens raka sidor och kort skarp halsning. Stockarna bär spår av märkning, vilket kan tyda på att byggnaden flyttats. Taket är klätt med tvåkupigt tegel med underliggande lager av björknäver. Den bärande delen av taket utgörs av längsgående dikt an liggande halvkluvna runda stockar och fungerar därmed som takåsar. Golvet har tjocka sågade plankor. Invändigt längs båda långsidorna finns en mycket intressant hyllkonstruktion bestående av en urgröpt stock som bildar hyllvägg mot mittgång och halva bottenytan. Resterande del av bottnen består av en tjock planka. Hyllornas djup uppskattas till 30 cm och avståndet från framkant till bakkanten, ytterväggen, ca 100 cm. Under hyllorna längs långsidorna finns på var sida sädeslårar, med en grovt tillyxad planka, som vägg mot mittgången. Dörren består av endast två breda bräder och öppnas inåt, med gångjärnen monterade infällda på insidan. Dörren är försedd med ett gammalt lås, förmodligen äldre än själva byggnaden. I boden förvaras idag ett flertal säckar fyllda med benrester från tidigare djurslakt. Benen var en gång avsedda för tillverkning av benmjöl.