Programvara och övrig utrustning
Analys görs med hjälp av PC-program. Provtagning sker i allmänhet med hjälp av tillväxtborr. Inskanning av prover görs med högupplösande flatbädds skanner.

Programvara för mätning av ringbredder på skannade bilder- CooRecorder - och dateringsprogram - CDendro - (båda för Windows) finns på www.cybis.se. Där finns också bra introduktionssidor, med många goda råd och tips.

Referenskurvor (inkl. egna lokala, opublicerde)

Tall (PISY)
swed302.rwl (Nämdö i Stockholms skärgård 1583-1995, Lars-Åke Larsson)

swed305.rwl (Björbo, Dalarna 1450-2002, Torbjörn Axelson)

SE007 (Master chronology för Dalarna, 931-1888) Finns i "project extraterrestrial".
Prostparken 1664-2005. B Israels. (Mycket gamla tallar, växtplats på en sandås)

Bingsjö 1400-1859. B Israels. (Bostad & torkria vid Klockargården samt torkria vid Grällsgården i Bingsjö)

Minnesstugan, Gagnef; 1362-1831. B Israels. (Fem timmerbyggnader från Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga. Under uppbyggnad & innehåller några anomalier)

Gran (PCAB)
swed312.rwl (1574-2005) T Axelsson från Björbo-området (Dalarna)

Svärdsjögranar 1473-2005. B Israels. (Två tidsavsnitt, växande granbestånd samt gammal trösklada)