Sellforsgården i Boda Svärdsjö från 1786-87
Sellfors eller som den tidigare kallades Skommarolles kan i skriftliga handlingar spåras tillbaka till slutet av 1600-talet. Namnbytet till Sellfors skedde år 1888, då denna släktgren trädde in som ägare.
Bostadshusen på gården kan skönjas bakom en hög häck från genomfartsleden. Båda byggnaderna har timmerstomme med en yttre brädklädning och är rödfärgade med vita knutar. En snabb blick på "lillstugan" leder tankarna till 1700-talet.Lillstugan från framsidan Klicka på bilderna för förstoring

Lillstugans västra gavel Lillstugans brädbeklädnad är också av äldre datum, med breda bräder. Vid en av knutarna har man lyckats dölja båda raderna av knutskallar i samma låda. (övre bilden)
På bilden till vänster syns hur man tagit hänsyn till förskjutning av stommen i längsled (se fönstret på vinden). Taket är täckt med enkupigt lertegel, dock ej från det egna tegelbruk, som drevs av gårdens ägare under åren 1935-1954.
Tätt intill ena knuten växer en ansenlig björk, som breder ut sina långa grenar över huset. Björkens kronomfång är ca 15-20 m i diameter.
När man kommer in i huset förstärks 1700-tals känslan. Det är lågt i tak, breda bräder i både tak och golv. Inredningen verkar också tidsenlig.

Huset är en enkelstuga med kammare och en förstuga. Vinden är delvis inredd med snedtak. Den bärande mellanväggen går ända upp i nock. Att dörrarna till kammare och förstuga fick olika höjd var inte så noga, funktionen var viktigast.


Trösklarna är mycket höga. Ja så höga att mindre barn finner dem som bekväma sittbänkar, där det nästan går att dingla med benen. Inget för en gamling, som har svårt att lyfta sina fötter.
Stugan eller köket Kammaren & förstugan i bakgrunden De höga trösklarna


Nio prover liknande nedanstående preparerades. Alla prover är tagna på vinden, där stockarnas insida var lätt åtkomliga.

provradie nr 6 Prov nr 6 hade flest årsringar, 150 st, för åren 1637-1786

En medelkurva av de 9 stockarna, totalt 13 mätta radier visar sig stämma mycket väl mot valda referenser, SE007Dalarna och Swed305, när sista årsring sätt till 1786. Detta framgår tydligt av nedanstående diagram. Överst visas korrelationen med statistiskt framräknade Ttest-värden för olika årtal. En mycket tydlig topp hamnar just vid året 1786.
Nästa diagram visar de normaliserade ringvidderna för Sellfors-kurvan och referensen. Kurvorna visar uppenbara likheter.
Underst ett "stockdiagram" med de olika stockarnas placering på en tidsaxel, som visar under vilka år trädet levde.

Ttest-värden Normaliserade ringvidder Stockdiagram Klicka på kurvorna för förstorad bild