Gammalt fäbodskåp från Svärdsjö

Skåpets framsida Skåpets baksida
Klicka på en bild ger en förstoring
prov nr 2 Prov nr 2, lägg märke till maskhålen

prov nr 7 Prov nr 7, en del av brädan har murknat


Sjönsgården som den nu kallas var tidigare bostad för klockaren. Runt ett gårdstun finns ett flertal byggnader. En av dessa, en liten grå stuga med endast ett rum, med väl bibehållen timmerstomme visade sig vara riktigt gammal. Knutskallarna har en tydlig sexkantform. Flera av stockarna kunde dateras till 1606. Stugan gick numera under namnet Rölles stuga, vem nu denna man var? I andra änden av tunet ligger en brädklädd parstuga. Knutarna är borttagna och panelen döljer effektivt byggnadens ursprungliga karaktär. Huset har två våningar där en trolig höjning av övervåningen skett i början av 1900-talet. Ursprungligen uppfördes stommen omkring 1809-1810.
Gästgivargården som ligger direkt norr om klockargården har också flera byggnader på tomten. Däribland en vacker magasinsbyggnad, som även fungerat som postkontor och affär. Byggnade hade ursprungligen tre dörrar på framsidan, men mittersta dörren är idag ersatt med ett fönster, vilket är litet synd. Dateringen av byggnaden gav årtalet 1849 vilket styrker ett årtal som finns skrivet inne i byggnaden. Där står årtalet 1851, vilket troligen avser byggnadsåret. Mitt emot magasinet står en ståtlig tvåvåningsbyggnad. Även den i gediget timmer, men där stockarna dolts med en yttre panel. Huset har under årens lopp byggts ut med vinkelbyggnader. En genomgripande och pietetsfull upprustning görs för närvarande av hela huset med tidsenliga metoder, t.ex. lerklining av väggar och återinsättning av kakelugnar. Timret till stommen avverkades åren 1857-1858. Byggnadsåret är således tidigast 1858.