Till startsidan


Dendrokronologi

- BI gård
Bilder från bigård & omgivning
Fet-Mats - stenmannen
Den gripande historien om gruv-
drängen, som begravdes i ett ras
år 1677 i Falu gruva och grävdes fram år 1719, "nästan levande", konserverad av kopparvitriolen.


Övrig verksamhet