Datering av "udda" föremål

Naturobjekt
Skogs-brand Brandskadad tall, när skedde branden?
Hämta Mätdata (decadal-fil 17 Kb)

Hede- sunda


Flerhundraårig ek som varit placerad på den återfunna Brunns Silfvergrufva. Hur gammal är eken, dvs. när förseglades gruvhålet? Brunns Silvergruva

Räll- sjön


En bärgad trädstam från sjöns botten var ämnad att bevisa när sjön dämdes och en hel del träd sattes under vatten. Detta skulle enligt sägnen skett under drottning Kristinas regering. Nu visade det sig att trädet har legat där i mer än 700 år.

Fjäll- gryck-en


Ett märkligt fynd av en vidsträckt fiskeanläggning. En hel vik fylld av nedstuckna käppar arrangerade i långa rader. Det påminner om anordningar som benämnes Katsor Här är det fråga om något liknande men inte riktigt. Bland käppraderna finns även grövre stockar, som dessutom har hål i sig och förankrats i botten med en genomstucken käpp.
Dessutom, delar av anläggningen kan vara medeltida. Hämta en fylligare rapport här: Rapport (PDF-fil 4 Mb)

Möbler, klockfodral mm
Klock-fodral Bakstyckets enda bräda i fodralet till en klocka tillverkad av Petter Trygg gick att datera till 1710 för yttersta ring. Vid jämförelse mot tillgängliga referenser passar södra delen av Dalarna bäst. P Trygg var verksam i Falun under 1700-talet och detta urverket är från 1754. Eftersom de yttersta årsringarna är borthyvlade i fodralets brädor, måste fodralet vara samtida med urverket.
Hämta Mätdata (decadal-fil 38 Kb)Fäbod- skåp
Ett gammalt klumpigt skåp av kluvna bräder. Listerna är fästa med träplugg. Tidvis oförsiktig förvaring, när skåpet inte användes har gjort att den nedre delen ruttnat bort. Troligen har skåpet stått i ett hörn eftersom sidolist saknas på höger sida. Skåpet kan vara från tidigt 1700-tal. Senast det användes var i Långsjö fäbod, som ligger norr om Korsån.
Klicka på bild ger förstoring
myrtall Brunns_eken
Trissa

Fjällgrycken
Golvur
Fäbodskåp