Utförda dateringar i

Leksands kommun
Rält-lindor Stolbod från 1712,i rundtimmer av tall, med typisk knutning från trakten kring Leksands och Gagnef.
Hämta detaljerad Rapport (PDF-fil 3460 Kb)
Hämta Mätdata (decadal-fil 17 Kb)
Torr-berg
Kringbyggd gård med en blandning av byggnader från 1700- till 1900-tal, där även trädslagen fura & gran blandats.
Hämta detaljerad Rapport (PDF-fil 3460 Kb)
Hämta mätdata Tall (decadal-fil 7 Kb) Gran (decadal-fil 5 Kb)
Djura
Datering av 4 byggnader på två olika fastigheter, strax söder om Djura kyrka. Tidigare klockarens gård resp. ett pensionat. En av byggnaderna, med sexkantiga knutskallar, visade sig vara riktigt gammal.
Hämta detaljerad Rapport; (PDF-fil 2422 Kb)
Hämta Mätdata (decadal-fil 21 Kb)

Mora kommun
Östnor Sälen
Från Östnor i Mora till Sälen är denna påbyggda enkelstuga flyttad. Enligt en inristning daterad till 1698. Stämmer detta?
Hämta detaljerad Rapport (PDF-fil 980 Kb)
Hämta Mätdata (decadal-fil 9 Kb)

Rättviks kommun
Bingsjö Klockar gårdens mangårdsbyggnad från 1859, och till gården hörande torkria från ca. 1735,samt torkria från 1775 vid Grällsgården, som ligger utanför själva bykärnan.
Hämta detaljerad Rapport (PDF-fil 3980 Kb)
Hämta Mätdata (decadal-fil 38 Kb)

Gagnefs kommun
Gagnef Datering av 5-7 timmerbyggnader, knutna till Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga, som förvaltar mer än 20 byggnader, en av de äldsta hembyggdsgårdarna i landet .
Hämta detaljerad Rapport; (PDF-fil 6353 Kb)
Hämta Mätdata (decadal-fil 47 Kb)

Hofors kommun
Tors- åker; Prästhyttan 3 i Torsåker, tidigare ägare familjen Petre, som drev Hofors bruk. Under en period från 1824 och några år framåt fanns här Hofors första skola. Byggnaden är numera privatbostad. På gården finns flera intressanta hus.
Hämta rapport här: Prästhyttan; (PDF-fil 2206 Kb)
Hämta Mätdata (decadal-fil 17 Kb)

Falu kommun
Isala Ängslada glest timmrad av runt talltimmer från 1778, väl underhållen, samt en smedja av bilat timmer fron 1890.
Hämta Mätdata (decadal-fil 17 Kb)


Boda En väl bevarad enkelstuga från slutet av 1700-talet skymtar bakom en hög häck när man färdas genom byn Boda.
Hämta Mätdata (decadal-fil 17 Kb)


Boda Efter stadsbranden 1761 i Falun behövdes nya lagerlokaler. En av dessa byggnader var detta hus. Under rivningsepoken på 1960-talet räddades timmerstommen undan. Den återuppfördes i Boda Svärdsjö, nu som bostadshus.
Hämta Mätdata (decadal-fil 17 Kb)


Boda Lada med blandat timmer gran & tall, rundt på insidan bilat på utsidan. De nedersta stockvarven av gran, högre upp av tall även här bilat endast på utsidan. Ytterväggarna är från från 1684. Senare troligen omgjord till trösklada, då mellanväggen är från 1790.
Klicka på bild ger förstoring


Stolpbod, R.lindor Bua vid Liljas Torrberg Rölles stuga

Östnor/ Sälen
Torkria
Parhärbre
Torsåker
Ängslada
Sellfors lillstuga
Kalkugnsveden
trösklada